สิ้นสุดการลงทะเบียน Online
ตั้งแต่ 15 ส.ค. 2562


กติกาการแข่งขัน

  1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  2. ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร โดยผู้สมัครต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางก่อนเข้ารับรางวัล
  3. นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่ง ไว้ด้านหน้าบริเวณหน้าอก สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่ไม่สามารถมองเห็นหมายเลขประจำตัวของนักวิ่ง เนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม เช่น การติดเบอร์วิ่งผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่านักวิ่งคนดังกล่าว เข้าแข่งขันในประเภทใด กลุ่มอายุใด ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลทุกกรณี
  4. การปล่อยตัวจะเป็นไปตามเวลาที่กำหนด ซึ่งนักวิ่งทุกคนต้องเข้าบล็อกปล่อยตัว ก่อนเวลาปล่อยตัว 10 นาที
  5. ต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด (ตามลูกศร ป้าย/สัญลักษณ์บอกทาง) ห้ามใช้ทางลัด
  6. ผู้ชนะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามกลุ่มอายุหรือประเภทที่วิ่ง จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและของที่ระลึก
  7. นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
  8. นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลา 30 นาที มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มารายงานตัวและถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล
  9. ไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครได้
  10. ภาพถ่ายของผู้เข้าแข่งขันถือเป็นทรัพย์สินของ วิ่งรำลึก106ปี สโมสรเสือป่าราชบุรี และขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์
**หมายเหตุ : เส้นทางวิ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยตามความเหมาะสม

ประวัติความเป็นมา

ภายในบริเวณ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี มีอาคารเก่าอยู่ 1 หลังมีชื่อว่า อาคารสโมสรเสือป่า ซึ่งสมาชิกเสือป่า พ่อค้าประชาชน จัดสร้างขึ้นน้อมเกล้าฯถวายล้นเกล้า รัชกาลที่ ๖ ก่อนปี พ.ศ.2456

ลักษณะสถาปัตยกรรมของอาคารหลังนี้ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้นทรงปั้นหยาตามแบบที่นิยมสร้างกัน ในสมัย รัชกาลที่ 5-6 ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างมาก

นอกจากนี้อาคารสโมสรเสือป่า จังหวัดราชบุรี ยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจาก อดีตพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ เคยเสด็จพระราชดำเนินมาประทับพัก ณ อาคารหลังนี้ คือ

*ล้นเกล้า รัชกาลที่ 6 เคยเสด็จมาประทับพักเสวยเครื่องว่าง และทอดพระเนตรไฟฉายของทหาร เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2456

*พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 (สมัยดำรงพระอิสริยยศ เป็นพระอนุชาธิราช) พร้อมด้วย สมเด็จพระราชินีศรีสังวาลย์

ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับพักเสวยเครื่องว่าง ณ อาคารหลังนี้ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2489

ซึ่งอาคารหลังนี้ มีการใช้ประโยชน์มากมายหลายด้าน ทั้งทางกิจการกองเสือป่า ทางการแพทย์ และอื่นๆ ( อ่านเพิ่มเติม... )


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์อนามัยที่ 5 โทร 032-327824 ถึง 8
หรือ เฟสบุ๊คแฟนเพจ Tigerrb