ลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน ต่อท่าน


ค่าสมัคร 400 บาท


ค่าสมัคร 400 บาท

ประเภท ฟันรัน 5 กิโลเมตร

ชาย

 • ชาย รุ่นอายุต่ำกว่า 10 ปี
 • ชาย รุ่น 11 - 12 ปี
 • ชาย รุ่น 13 - 15 ปี
 • ชาย รุ่น 16 - 39 ปี
 • ชาย รุ่น 40 ปีขึ้นไป

หญิง

 • หญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 10 ปี
 • หญิง รุ่น 11 - 12 ปี
 • หญิง รุ่น 13 - 15 ปี
 • หญิง รุ่น 16 - 39 ปี
 • หญิง รุ่น 40 ปีขึ้นไป

ประเภท มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร

ชาย

 • ชาย รุ่น 16 - 29 ปี
 • ชาย รุ่น 30 - 39 ปี
 • ชาย รุ่น 40 - 49 ปี
 • ชาย รุ่น 50 - 59 ปี
 • ชาย รุ่น 60 - 69 ปี
 • ชาย รุ่น 70 ปีขึ้นไป

หญิง

 • หญิง รุ่น 16 - 29 ปี
 • หญิง รุ่น 30 - 39 ปี
 • หญิง รุ่น 40 - 49 ปี
 • หญิง รุ่น 50 - 59 ปี
 • หญิง รุ่น 60 ปีขึ้นไป
**การจัดส่งเสื้อ
 1. หากท่านต้องการให้จัดส่งเสื้อเป็นพัสดุ ท่านต้องชำระค่าจัดส่งเสื้อ 1 ตัว 50 บาท สำหรับการจัดส่งมากกว่า 1 ตัวคิดเพิ่มตัวละ 10 บาท
 2. การชำระเงินค่าจัดส่งให้ชำระพร้อมค่าสมัคร
 3. สถานที่ในการจัดส่งเสื้อวิ่ง ใช้ที่อยู่ในการสมัครวิ่งเป็นที่อยู่ปลายทาง

ขั้นตอนการสมัคร Online

 1. ชำระเงินค่าสมัครทั้งหมด ด้วยการโอนเข้า ธนาคารกรุงไทย บัญชี ลงทะเบียนวิ่งเสือป่าราชบุรี เลขบัญชี 736-0-43549-8 สาขาถนนศรีสุริยวงศ์
 2. ทำการลงทะเบียน Online และแนบสลิปเงินฝากค่าสมัครในแบบฟอร์มสมัคร โดยสลิปที่แนบต้องมีรายละเอียดในการโอนเงินที่ชัดเจน ไม่ซีด ไม่เบลอ
  ในกรณีโอนผ่าน Net Banking หรือ Mobile Applicatino ให้ผู้สมัคร Capture หน้าจอที่โอนเงินแนบลงในแบบฟอร์มสมัคร
 3. คำนวณขนาดเสื้อ และระบุไปในแบบฟอร์ม

กติกาการแข่งขัน

 1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 2. ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร โดยผู้สมัครต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางก่อนเข้ารับรางวัล
 3. นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่ง ไว้ด้านหน้าบริเวณหน้าอก สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่ไม่สามารถมองเห็นหมายเลขประจำตัวของนักวิ่ง เนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม เช่น การติดเบอร์วิ่งผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่านักวิ่งคนดังกล่าว เข้าแข่งขันในประเภทใด กลุ่มอายุใด ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลทุกกรณี
 4. การปล่อยตัวจะเป็นไปตามเวลาที่กำหนด ซึ่งนักวิ่งทุกคนต้องเข้าบล็อกปล่อยตัว ก่อนเวลาปล่อยตัว 10 นาที
 5. ต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด (ตามลูกศร ป้าย/สัญลักษณ์บอกทาง) ห้ามใช้ทางลัด
 6. ผู้ชนะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามกลุ่มอายุหรือประเภทที่วิ่ง จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและของที่ระลึก
 7. นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
 8. นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลา 30 นาที มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มารายงานตัวและถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล
 9. ไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครได้
 10. ภาพถ่ายของผู้เข้าแข่งขันถือเป็นทรัพย์สินของ วิ่งรำลึก106ปี สโมสรเสือป่าราชบุรี และขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์
**หมายเหตุ : เส้นทางวิ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยตามความเหมาะสม

ประวัติความเป็นมา

ภายในบริเวณ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี มีอาคารเก่าอยู่ 1 หลังมีชื่อว่า อาคารสโมสรเสือป่า ซึ่งสมาชิกเสือป่า พ่อค้าประชาชน จัดสร้างขึ้นน้อมเกล้าฯถวายล้นเกล้า รัชกาลที่ ๖ ก่อนปี พ.ศ.2456

ลักษณะสถาปัตยกรรมของอาคารหลังนี้ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้นทรงปั้นหยาตามแบบที่นิยมสร้างกัน ในสมัย รัชกาลที่ 5-6 ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างมาก

นอกจากนี้อาคารสโมสรเสือป่า จังหวัดราชบุรี ยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจาก อดีตพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ เคยเสด็จพระราชดำเนินมาประทับพัก ณ อาคารหลังนี้ คือ

*ล้นเกล้า รัชกาลที่ 6 เคยเสด็จมาประทับพักเสวยเครื่องว่าง และทอดพระเนตรไฟฉายของทหาร เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2456

*พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 (สมัยดำรงพระอิสริยยศ เป็นพระอนุชาธิราช) พร้อมด้วย สมเด็จพระราชินีศรีสังวาลย์

ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับพักเสวยเครื่องว่าง ณ อาคารหลังนี้ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2489

ซึ่งอาคารหลังนี้ มีการใช้ประโยชน์มากมายหลายด้าน ทั้งทางกิจการกองเสือป่า ทางการแพทย์ และอื่นๆ ( อ่านเพิ่มเติม... )


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์อนามัยที่ 5 โทร 032-327824 ถึง 8
หรือ เฟสบุ๊คแฟนเพจ Tigerrb